SORTER

Sorter Projelerinde dağıtılacak ürün, kanal sayısı, yerleşim alanı, dağıtılacak ürün çeşitliliği, birim zamanda dağıtılacak ürün sayısı gibi konular çok iyi irdelenerek projelendirilmesi ve uygun sistemin belirlenmesi gerekmektedir.

HIBRIT SORTER:
Özellikle karışık veya çoklu ürün dağıtımlarında kullanılan, dinamik yapıda tam veya yarı otomatik, özel SORTER sistem çözümleri üretmekteyiz.

Hibrit Sorter, Dinamik bir yarı otomatik Sipariş hazırlama sistemidir. Bu odel, özellikle dağıtılacak ürün çeşitliliği ve sipariş ya da kanal ( mağaza yada müşteri ) sayısının çok fazla olduğu karışık yüklemelerde, işlemin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılasını sağlayanotomasyon sistemidir.

Dağıtımı yapılacak ürün veya ürün grubu sisteme verilir ve tam otomatik olarak çalışan bu sistemde, kanallar içerisinde bulunan sipariş hazırlama kutuları, otomatik olarak sipariş veya dağıtım kanallarıyla eşleştirilir. Kanaldaki personel, otomatik olarak sorter ring den kanal içerisine getirilen kutuların bar kodlarını okutur. Burada bilgisayar tarafından yönlendirilen personele, hangi kutuya ne kadar ürün konması gerektiği “put to light” sistemi ile konstrüksiyon üzerinde de gösterilir.

Ürünün barkodu okutularak ilgili göze dağıtım yapılırken, adet sayısı da hem konstruksiyon hem bilgisayar üzerinde devamlı olarak güncellenir.

Dağıtılacak koli içi bilgileri ve sipariş bilgilerinin yanı sıra, her pensonelin verimliliği de sistemde anlık olarak kontrol edilir. Böylelikle yeni dağıtım dalgaları ve iş planlamaları dinamik olarak yapılır. Bu dinamik model hem verimlilik hem de dağıtım güvenliği açısından sistemde ciddi bir iyileştirme sağlar.

Siparişi tamamlan ürünler konstrüksiyona sahip diğer konveyörler aracılığı ile otomatik olarak sevkiyat alanına yönlendirilir.

Bu proje, ürün çeşitliliği ve kanal sayısının fazlalığı göz önüne alınarak “put to light” sistemi ile kurgulanmıştır. Ancak dağıtım akışına uygun olması ve gerekli verimliliği sağlaması halinde “pick to light” sistemi ile de kurgulanabilir.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ